In3penör AB - Arlanda VIP

In3penör AB - Arlanda VIP

Inplåtning av 4 st skärmtak på nybyggda VIPén på Arlanda Flygplats.

Plåtinklädnad av 4 st skärmtak.

2018

Arlanda

 

Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år